Web Design & Development

NetScriper မှ လှပသေသပ်၍ နိုင်ငံတကာ စံချိန်မီ Website Design များကို စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ရေးဆွဲပေးနေပါသည်။ Web page ၁၀ မျက်နှာမှစ၍ သင်ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်နိုင်သော CMS များ၊ International Bank API များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ Online တွင်ရောင်းချနိုင်သော E-commerce website များကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

It’s time for Responsive

ယနေ့ခေတ်တွင် Internet ကို ကွန်ပျူတာများမှသာမက Mobile phone, Tablet device များမှ အသုံးပြုသူ များပြားလာသည်နှင့်အမျှ သင်၏ website ကို ထိုသူများ လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုကာ Touch လုပ်ခြင်း၊ Swipe / Scroll လုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် Responsive Web Design အား အထူးစီမံရေးဆွဲပေးပါသည်။

*Fully Responsive ဖြစ်ခြင်းကြောင့် Internet ချိတ်ဆက်ထားသော မည်သည့် device နှင့်မဆို အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
*မည်သည့် Web Browser နှင့်မဆို compatible ဖြစ်ခြင်း
*နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများဖြစ်သည့် HTML5, CSS3 & jQuery ကို အသုံးပြုထားခြင်း
*၀ါရင့် မြန်မာနည်းပညာရှင်များမှ 100% hand-coding ပြုလုပ်ပေးခြင်း
*Mobile device များမှ သင်၏ Website/စီးပွားရေးအား လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ခြင်း (Mobile SEO)

Our Quality & Standards

 • NetScriper တွင် website ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ယူနိုင်သည့် အချက်များမှာ

  သင်၏ website သည် –

  *Search Engine Friendly ဖြစ်သောကြောင့် သင်၏ Website/စီးပွားရေးအား Internet တွင် လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ခြင်း
  *W3C Standard နှင့် ကိုက်ညီခြင်း
  *Mobile, Tablet နှင့် Desktop / Laptop များအားလုံးတွင် လိုက်လျောညီထွေစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း
  *ပေါ့ပါး၍ လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
  *ZMC မှ သင်၏ Domain, Website, Design အားလုံးအတွက် တာဝန်ယူပေးခြင်း စသည် တို့ဖြစ်ပါသည်။

Easy Styling

1200 Premium Icon Set.
Read More 

Drag & Drop Builder

The theme uses a flexible template builder that enables you to create unique pages and posts.
Read More 

WooCommerce Shop

Support for the great plugin WooCommerce.
Read More 

Timely Support

Help Desk with one on one email and ticket support and dedicated support staff ready to assist you. 
Read More 

Event Calendar Support

Event Calendar and Event Calendar Pro full support out of the box.
Read More 

Full Feature List

 Highlights

 • 23 Meticulously-scripted and professionally-produced HD video tutorials for beginners worth 79$!
 • Optimised for speed.
 • Sleek and easy to use Drag & Drop page, blog posts and portfolio posts builder, entirely based on the popular Visual Composer.
 • Event Calendar and Event Calendar Pro support.
 • Sermon Post Type to manage your sermons easily.
 • Unique mobile menu
 • 1200+ Premium Icon Set – $39 Value!.
 • Layered Slider Responsive WordPress Plugin – $15 Value!
 • Support for the premium plugin – Quform.
 • Support for the great plugin – WooCommerce.
 • Support for the popular plugin – bbPress.
 • 960, 1140 or 1260 max resolutions.
 • Unique featured slider for pages, blog and portfolio posts.

  Top notch customer support

 • Help Desk with one on one email and ticket support and dedicated support staff ready to assist you.
 • Response times usually less than 8 hours.
 • 23 Meticulously-scripted and professionally-produced HD video tutorials for beginners worth 79$!
 • Extensive set up guide for beginners.
 • In-Dashboard Contextual Help. Тhere are little helpers everywhere in the interface, that let you retrieve quick information about the particular fields you are currently viewing.

  Endless layout possibilities

 • Boxed and full-width layout.
 • 6 header layouts .
 • Sticky Header Option.
 • One Page Style menu option .
 • Sticky Header transparency option .
 • Choose from three max resolutions – 960 px, 1140 px, – 1260 px.
 • Any page can be home page. Set-up your own home page as you wish! Unlimited Homepage variations.
 • Flexible 6 sidebars in body and in footer.
 • Flexible left, right or both sidebars on inner pages and posts.
 • Unlimited Dynamic Sidebars.
 • Unique widget areas for posts/pages.
 • Global archive templates.
 • Per page and per post option panels.

  Tech-savvy

 • Vamtam Rock Solid Theme Framework.
 • Lighting fast. Exceptional page-load performance straight out of the box.Nothing’s required but a standard PHP web hosting .Most of the themes nowadays are bloated with effects and you can hardly scroll the page. The theme is packed with CSS animations and yet light and with exceptional loading time.
 • Valid HTML5 and CSS3 design following all modern best practices. Designed primarily with CSS, minimal graphics means minimal load-time.
 • Consistent code structure.
 • No Timthumb.Native WordPress Thumbnails support.
 • Easily modify the theme options pages with our meta programming options generator.
 • Very well-maintained and minimalistic code structure.
 • Pixel perfect design.
 • Custom post type support for Portfolios, Sermons and Testimonials.
 • Unobtrusive CSS3 and jQuery-powered effects.

  9 custom widgets

 • Vamtam Post Formats Widgets.
 • Vamtam Advertisement Widget.
 • Vamtam Links with icons Widget.
 • Vamtam Contact Info Widget.
 • Vamtam List Subpages.
 • Vamtam Flickr Widget.
 • Vamtam Multi Widget. Shows popular,recent post, comments and tags
 • Vamtam Gmap Widget.
 • Vamtam Authors Widget.

  Unlimited styles

 • 1200 Premium Icon Set – $39 Value!.
 • Easy Parallax builder.
 • CSS animation option on most of the elements.
 • 30 + custom ready to use pages with amazing design.
 • Theme skin switcher with 4 predefined skins.
 • Plenty of Shortcodes.
 • Custom Shortcodes that allow you to easily add buttons, lightbox, icons, drop cap, divider, styled list, tooltip and more to your posts, pages and widgets.
 • Fullscreen background images.
 • Set a different background image for each page.
 • Set a different background color for each page. 55 + color pickers to style every element.
 • The theme will let you customize the style and typography of every element in the design.
 • Packed with 100+ options, it allows you to make your website look exactly like you want!
 • Child Theme Support for Advanced Users.

  Mobile support

 • Responsive layout (320px to 1260px).
 • Unique mobile menu
 • Responsive Sliders.
 • Responsive full width portfolio with categories and swipe support.
 • Hardware-acceleration on sliders and all javascript.
 • Touch Enabled Sliders with swiping.
 • Gracefully degrades in older browsers.
 • Dedicated mobile design, looks perfect on your Iphone and Ipad.
 • The columns of portfolio,blog and featured slider layout respond to resolution.4 column layout will go down to 2 in mobile resolutions

  Font replacement

You can change any text on your site to the font of your liking and you can preview fonts in the admin panel

 • Google fonts support – 600+ fonts
 • Font Face

  Page/Post drag & drop builder

The VamTam Drag and Drop Builder is based on the popular Visual Composer. The VamTam drag & drop page builder is a very rich tool with simple interface for building any page or post layout with simple drag & drop. You don’t need to touch one line of code for creating your page layout and elements. This tool will save you lots of time on building your pages or posts. The VamTam drag & drop page builder is tightly integrated with tinymce editor and you can switch to visual or text editor at any time without losing any changes. Tabs and Accordion elements with drag and drop interface. Drag & Drop page builder works with pages, blog and portfolio posts.

  Retina ready

We avoid using images in the desing – instead, we use vector icons which look perfectly sharp on high resolution screens. We’ve also made sure that any images uploaded by you (featured images, etc.) have twice the width of the available space.

  Event Calendar Pro Support

 • Event Calendar plugins styled and fully supported.
 • Drag and Drop element to insert events into your page content.
 • Countdown to the next event

  Sidebar manager

Custom sidebars for posts and pages. Sidebar Manager allows you to replace all widgetized sidebars in our themes with unique custom sidebar.

  10+ portfolio layouts

 • Re-sizable full screen portfolio with categories and touch swipe support.
 • Isotope plugin 25 $
 • Filtered portfolio with cool CSS3 animations.
 • Featured slider for portfolio listing and portfolio posts.

 Forums

We’ve got it covered, we support the great bbPress plugin!

  One-click demo content install

 • Integrated Envato Toolkit – you can update the theme from the admin panel.
 • Demo content and configuration one click install.
 • Widget importer.
 • Separate content, widget and demo sliders importers.

 Layered Slider

Layered Slider Responsive WordPress Plugin – $15 Value!

  Contact Form 7

 • Create forms easily with Contact Form 7
 • Working Contact Form – right out of the box.

 WooCommerce

Support for the best shop plugin – WooCommerce!

  SEO friendly

 • Built with semantic best practices and search engines in mind!
 • Support for All in one SEO pack plugin.
 • Support for WordPress SEO plugin by Yoost

 Translation Ready

 • 100% WPML compatible.
 • The theme is translation ready – po/mo files included.

 Newsletter

 • The most popular newsletter plugin MailPoet Newsletters supported.
 • Working Newsletter – right out of the box.